Utbildningar

Nedan finner du samtliga utbildningar och kurser som jag har läst, tillsammans med kortare beskrivningar och länkar till mer detaljerad information (alla länkar öppnas i ny flik). Nästan alla kurser och utbildningar som jag har läst har genomgått förändringar strax efter att jag avslutat dem (jag tror inte att det har varit på grund av mig, utan bara tillfälligheter). Kursbeskrivningar (länkar) som de ser ut idag stämmer därför eventuellt inte på pricken till hur de såg ut när jag läste dem, men är oftast snarlika.

Gymnasienivå

Medieprogrammet – Ale gymnasium
HT 1997–VT 2000. Jag läste fördjupad inriktning mot fotografisk bild, textproduktion och illustration, men även lite grundläggande i ljud, rörlig bild samt grafisk form. Det var mitt överdrivna fotointresse som lockade mig till medieprogrammet, och jag bodde nästan i mörkrummet och i fotostudion.

Eftergymnasial nivå

Informationsproducent – Studium, Hisingen
VT 2002–HT 2002. En 1-årig heltidsutbildning kring framställning av information för tryck och webb, med tyngdpunkt mot trycksaksproduktion. Största skillnaden på den 1-åriga utbildningen jag läste, och den 2-åriga KY-utbildningen som den nu har utvecklats till, är främst att de har mycket längre praktik än vad vi hade. Jag praktiserade i tre veckor hos informatören på utbildningsförvaltningen över gymnasieskolorna i Göteborg. Övningar och prov varvades med skarpa projekt mot verkliga kunder under hela utbildningen.

Webbdesign, allmän linje – Fridhems folkhögskola, Svalöv
De har nu slagit ihop grafisk design och webbdesign, när jag läste där var det ren webbdesign. Utöver webbdesignen (som bestod av halva studietiden) så läste jag matte C (mest för att jag tycker det är roligt med matte), engelska B, filosofi A och psykologi A. Den största behållningen jag fick ut av året på Fridhem var kanske inte studierna i första hand, utan snarare en personlig utveckling och all gemenskap som man hade med alla då vi bodde på skolan. Det var ett underbart år som jag aldrig kommer att glömma, men det var även där jag lärde mig Flash – ett program jag sedan skapat många webbsidor i.

Högskolenivå

(HT 2006–HT 2009) Jag har plockat ihop ett eget program med fristående kurser på universitetet, men med tre terminer och examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap så är det mitt huvudämne, och jag kommer att plocka ut en fil.kand.-examen med titeln ”medievetare”.
Jag har läst följande kurser (samtliga på Göteborgs universitet om inget annat står angivet):

Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs, 30 hp.
– Medie- och kommunikationsvetenskapens grunder
Mediekunskap
– Mediernas publik
Organisationskommunikation

Medie- och kommunikationsvetenskap: Fortsättningskurs, 30 hp
Makt och medier 
Mediernas innehåll
– Forskningsprocessen
– Projektarbete

Metodkurs i medie- och kommunikationsvetenskap, 15hp

Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15hp
Utvärderade Sahlgrenska universitetssjukhus externa webbplats – utifrån ett användarperspektiv (klicka för att läsa hela uppsatsen).

Musik- och bildmedier idag, 15 hp
– Film, TV och audiovisuella kortformer
– Musik i audiovisuella interaktiva miljöer
– Självständig fördjupningsuppgift

Samhällskunskap
Idéer och opinion, 15hp
– Idéer och samhället
– Ämnesdidaktik
– Bilder av samhället

Samhälle och ekonomi, 15hp
– Samhällsekonomi
– Ämnesdidaktik

Ungdomskultur, film och lärande, 30 hp
– Introduktion till audiovisuella medier
Ungas medievärldar
– Pedagogisk medieproduktion

Att skriva för webben och interaktiva medier, 7,5 hp (Distanskurs, Södertörns högskola)

Designa för webben 7.5 hp (Distanskurs, Högskolan i Kalmar)