Om företaget

Vi är en ekonomisk förening som drivs som ett kooperativ, där alla medarbetare är med och äger, driver och bestämmer över företaget på ett demokratiskt sätt.

Vi strävar efter att arbeta hållbart – både miljö-, samhällsmässigt och socialt.

Exempel på hur vi arbetar hållbart